Pistash


Pistash
Yon plan ki bay yon rasin ki divize an de pati: yon pati fen e yon pati pwès. Pati pwès la gen grenn andedan li e moun manje grenn sa yo. Moun fè manba, bè avèk grenn nan.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Manba — Pistash ki kraze pou jis li fè labouyi. Lè li kraze byen, li fè grès. Bè pistash …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • — Yon pwodui ki soti nan lèt avèk anpil lòt materyèl ankò tankou pistash …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Moulen — Yon mashin peyizan ayisyen fè pou kraze kann e retire dlo ki nan nannan kann yo. Yo fè bèf rale zèl moulen pou vire li. Yon mashin avèk motè pou kraze pistash, mayi, pitimi. Yon mashin ki kale diri …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pilon — Yon twons bwa atizan ayisyen fouye yon bèl tou nan li epi moun itilize li pou kraze kèk grenn tankou mayi, pistash, kafe, pitimi e latriye …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • pistachio — [pi stash′ē ō, pistä′shē ō, pistash′ō] n. pl. pistachios [It pistacchio < L pistacium < Gr pistakion < pistakē, pistachio tree < OPers pistah] 1. a small tree (Pistacia vera) of the cashew family 2. its edible, greenish seed: in full… …   English World dictionary